Lukk
Spørsmål til Frédéric Flament (PhD)

Spørsmål til Frédéric Flament (PhD)


Spørsmål til Frédéric Flament, globalt ansvarlig for instrumentell bedømming hos L'Oréal-gruppen og forfatter av aldringsatlaser.

Hva er hudatlaser, og hva er formålet med dem?
Disse redskapene gjør det mulig å klassifisere homogene pasientpopulasjoner. «Hudaldringsatlas» er det nyeste bidraget til disse klassifiseringene. Det er også det første riktige topografiske atlaset om aldringstegn i ansiktet for hver enkelt hudetnisitet. Det finnes et enkelt hefte for hver etniske gruppe som tilbyr alle kriterier for evaluering av hudens aldring i ansiktet. Med dette atlaset kan klassifiseringene også brukes sammen for å evaluere eller forutsi ansiktets generelle aldring. Dette atlaset er blitt presentert på en rekke dermatologiske kongresser over hele verden, og det kan være spesielt nyttig og kanskje helt essensielt for professorer og forskere som interesserer seg for ansiktets aldringstegn som en referanse og et verktøy, og dermatologer og plastikkirurger som ønsker å evaluere resultatene av lokale antialdringsbehandlinger (f.eks. botulinumtoksin på smilerynker). «Skin Aging Atlas» har utvilsomt blitt det fremste aldringsevalueringsverktøyet for dermatologer.

Hvordan evaluerer man ansiktets aldring med hudatlaser?
En objektiv evaluering av ansiktets aldring er vanskelig og krever en erfaren dermatolog. Det er utkommet noen publikasjoner i de siste par årene som prøver å klassifisere ansiktets aldring: smilerynker rundt øynene, pannerynker, rynker på øreflippen, slapp halshud osv. Disse fotografiske verktøyene viser hvilke fordeler en kalibrert samling av de mest relevante kliniske aldringstegnene i ansiktet og hvordan intensiteten fordeler seg på forskjellige etnisiteter. Tilleggsstudier har gjort det mulig å utarbeide en matematisk modell for utviklingen av de forskjellige aldringstegnene for hver etniske gruppe. Kliniske studier inkluderer tusenvis av frivillige testpersoner fra de samme etniske gruppene. Det har gjort det mulig å sammenligne bilder tatt under standardiserte forhold (plassering, lys osv.) for å fastlegge de potensielle amplitydene (variasjonene) for hvert klinisk tegn og se det i korrelasjon til alder.

HUDATLAS UTGITT AV L'OREAL

Alle artikler

#message

Flere detaljer