Transparens rundt våre hårpleieprodukters miljømessige og sosiale påvirkning

L'Oréal Paris forplikter seg til å kontinuerlig forbedre påvirkningen våre produkter har i sin livssyklus, inkludert produktformulering, forpakning, produksjon og i forbrukerfasen. Målet er å gi deg transparent tilgang til disse dataene slik at du kan ta mer bevisste valg som respekterer planeten vår. Vi begynner med hårpleieproduktene våre.
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": " ", "thumbnailUrl": "https://www.lorealparis.no/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/nordics/product-impact-labelling-lp/video_cover_1920_1080.jpg?rev=d35cfccb632e463bb70c117b6267e26e", "uploadDate": "2022-12-15T08:45:06+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/iMBb_QcjBp0" }

PRODUKTENES MILJØMESSIGE & SOSIALE PÅVIRKNING

Produktets «samlede miljømessige påvirkning» er basert på L’Oréalgruppens metodologi gir et nøyaktig bilde på scoren ved å ta med 14 planetariske faktorer* som utslipp av klimagasser, vannknapphet, forsuring i havene eller påvirkning på biologisk mangfold. Påvirkningen blir målt på hvert stadium i et produkts livssyklus og beregnes ved å se på, ikke bare innkjøp, produksjon og transport, men også det som skjer i bruksfasen og i forhold til forpakningens resirkulerbarhet - å presentere det så tydelig som mulig for forbrukeren.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig i seksjonen ‘Miljømessig og sosial påvirkning’ i produktbeskrivelsen. Der kan du finne detaljer om produksjonsforhold, forpakning og den sosiale profilen til et produkt.

*karbon, vannknapphet, økotoksisitet i ferskvann, eutrofiering i ferskvann, eutrofiering i havet, havforsuring, utarming av fossile- og mineralske ressurser, forandring av landområder, eutrofiering på landjord, luftbårne partikler, miljøgifter, ioniserende stråling, ozonnedbrytning og fotokjemisk dannelse.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/product-impact-labelling" }

MÅLING AV PÅVIRKNING GJENNOM ET PRODUKTS LIVSSYKLUS

NO CONTENTBLOCK PIL2 (1)

LES MER OM SCOREN TIL VÅRE PRODUKTER

Hvert produkt merkes fra A til E. Produkter merket med ‘A’ har lavest samlet miljøpåvirkning sammenlignet med produktene som får en E, som har høyest miljømessig påvirkning.

Beregningsmetoden er godkjent av 11 uavhengige eksperter, og data verifiseres av Bureau Veritas, et uavhengig revisjonsselskap

Alt ligger lett tilgjengelig på våre produktsider etter ingredienslisten. Her kan du finne Product Impact Label for alle L'Oréal Paris' hårpleieprodukter der formelen skal skylles ut.

Les om vårt vurderingssystem
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/product-impact-labelling" }
NOCONTENTBLOCKPIL1 1 1
Karbon og vannfotavtrykk er belyses spesifikt da disse faktorene i gjennomsnitt representerer to tredeler et kosmetikkprodukts overordnede påvirkning som vurderes med denne metodologien.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/product-impact-labelling" }
Miljømerkingssystemet er utviklet for å gi forbrukerne tydelig og nyttig informasjon i et sammenligningsverktøy for produkter i samme produktkategori innen L'Oréal-gruppen. En sjampo sammenlignes med andre sjampoer i L'Oréalgruppen: Sjampoer med en “A” har overordnet lavest miljømessig påvirkning sammenlignet med en sjampo med en “E” som overordnet har den største påvirkningen på miljøet.

Klarer du ikke bestemme deg for hvilket produkt du skal velge? Bruk merkingssystemet for å få informasjon om produktets miljømessige og sosiale påvirkning.
Se scoren til våre hårpleieprodukter.

Les mer om hva vi vil gjøre for å redusere miljøfotavtrykket vårt.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/product-impact-labelling" }

LES MER OM METODOLOGIEN

Metodologien for miljømessig og sosial merking er i tråd med European "Environmental Product Footprint"- standard som har som mål å redusere miljøpåvirkning fra varer og tjenester ved å se flere kriterier. Dataene er også verifisert av Bureau Veritas, et globalt anerkjent, uavhengig revisjonsselskap. 

Du kan lese mer om Metodologien

Se Bureau Veritas verification statement herVIKTIGE BEGREP

Pictogram CO2 emissions

KARBONFOTAVTRYKK

Mengden klimagassutslipp (CO2) som frigjøres gjennom et produkts livssyklus, dvs. under fremstilling av ingredienser og forpakning, produktproduksjon, transport, ved bruk av produktet samt avfallshåndtering av forpakning.

Visste du at?
I gjennomsnitt 70% av karbonfotavtrykket til en sjampo kommer fra den energien som kreves for å varme opp vannet i dusjen.

TIPS FRA ELVITAL
Ved å senke temperaturen på vannet når du skyller ut sjampo, kan du glatte ut hårstrået overflate, fremheve glans og samtidig hjelpe til å redusere din påvirkning på miljøet.Pictogram CO2 emissions

VANNFOTAVTRYKK

Mengden vann som brukes gjennom hele produktets livssyklus, inkludert det vannet som er nødvendig for å fremstille ingredienser og forpakning, vannet som brukes ved produksjon av produktet, vann i forbruksfasen (f.eks i dusjen) og det vannet som kreves for å behandle avløpsvann.

Visste du at?
I gjennomsnitt 60 % av vannfotavtrykket til en sjampo eller en balsam er det vi bruker i forbruksfasen av produktene. Det er derfor vi jobber for å gjøre det mindre vannkrevende å skylle ut sjampoene og balsamene våre. Du kan også velge leave-in balsam, som ofte er bedre for planeten.

TIPS FRA ELVITAL
Du kan spare på vannet hjemme på flere måter med Elvital. Elvital har hårpleieprodukter som ikke skal skylles ut og som ikke krever at du har vasket håret ditt på forhånd.  Tørrsjampo kan bruker for å forlenge tiden mellom hver hårvask, og leave in-serum er perfekte til å temme flyvehår, friske opp håret og gjøre stylingen enklere.Pictogram CO2 emissions

ANSVARLIGE FABRIKKANLEGG

Er en fabrikk som, år etter år, reduserer klimagass(CO)utslipp, vannforbruk og mengde med avfall, og som bidrar til utvikling av lokal sysselsetting - spesielt for mennesker i økonomisk sårbare situasjoner - samt gir tilgang til opplæring for sine ansatte. 

Visste du at?
per i dag er 11 av våre 26 fabrikker karbonnøytrale.  L’Oréal Paris’ fabrikker har forpliktet seg til å bruke 100 % fornybar energi innen utgangen av 2025, slik at alle er CO2-nøytrale. I tillegg har vi forpliktet oss til å omdanne fabrikkene våre til waterloopfabrikker innen utgangen av 2030, hvilket betyr at alt industrielt vann behandles, resirkuleres og brukes på nytt i en loop.
Pictogram CO2 emissions

FSC SERTIFISERT PAPIR/PAPP

Papiret eller kartongen som brukes i produktemballasjen kommer utelukkende fra ansvarlig skogbruk, dvs fra skog som er forvaltet på en ansvarlig måte som beskytter biologisk mangfold, og som er sertifisert av Forest Stewardship Council (FSC).

Visste du at?
All L’Oréal Paris sin pakningsemballasje og bruksanvisninger, uten unntak, kommer fra bærekraftig drevet og sertifisert skogbruk. 

*FSC™ (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

 Pictogram CO2 emissions

RESIRKULERT EMBALLASJE

Materialene vi bruker for å produsere emballasje er laget av resirkulert materiale.

Visste du at?
L’Oréal Paris har forpliktet seg til at innen utgangen av 2030, vil alle plastforpakninger være laget av enten resirkulert materiale eller fornybare kilder, ingen vil være laget av jomfruplast. 

INFO FRA ELVITAL
L’Oréal Paris ELVITAL forplikter seg til å bekjempe plastavfall fra baderommene. Derfor er 100 % av våre sjampo- og balsamflasker* nå fremstilt av resirkulert plast, hvilket sparer 6000 tonn jomfruplast i året.     Visste du at disse flaskene også er resirkulerbare?   For vakkert hår i dag  Og en bedre planet i fremtiden.

*unntatt lokk, men vi jobber med å finne en mer bærekraftig løsning

 Pictogram CO2 emissions

RESIRKULERBAR

Komponentene kan - hvis infrastrukturen tillater det - samles inn og behandles i en spesialisert industriell prosess for å gi liv til et nytt materiale.*

*according to the Ellen MacArthur Foundation‘s definition of the worldwide recyclability at scale and on practice

Visste du at?
Innen 2025 vil all plastemballasje være gjenbrukbar, resirkulerbar eller komposterbar.  I dag er alle våre sjampo- og balsamflasker resirkulerbare*.

*unntatt lokk, men vi jobber med å finne en mer bærekraftig løsning

INFO FRA ELVITAL
Elvital tilføyer kontinuerlig sorteringsinstruksjoner på emballasjen for å hjelpe forbrukerne til å sortere korrekt.


Pictogram CO2 emissions

FN Global Compacts - Arbeid:  FN Global Compacts 4 prinsipper for ansvarlig næringsliv

Alle L’Oréal Paris’ direkte leverandører av materialkomponenter eller ingredienser er forpliktet til å respektere FNs fundamentale prinsipper for ansvarlig næringsliv.

  • Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger 

  • Forbud mot tvangsarbeid

  • Forbud mot barnearbeid

  • Forbud mot diskriminering i arbeidslivet

Visste du at?
Siden 2006 har L'Oréal gruppen igangsatt mer enn 13.600 lokale revisjoner utført av akkrediterte tredjeparts organisasjoner.Pictogram CO2 emissions

LEVERANDØRER FORPLIKTER SEG TIL SOSIAL INKLUDERING

Leverandører av ingredienser og emballasje skal gi tilgang til arbeid og en minstelønn til mennesker i sosialt og/eller økonomisk sårbare samfunn. Disse leverandørene støtter minst ett av L’Oréalgruppens solidaritetsprosjekter. Les mer om L'Oréal Solidarity Sourcing Program klikk her

Visste du at?
I 2020 fikk 11.538 personer støtte via L’Oréal Paris’ solidaritetsprogram for sosial integrering. Dyrking av noen av våre planteingredienser som arganolje, sheasmør og Centella asiatica, hjelper lokalsamfunn ved at vi tilbyr anstendige arbeidsforhold, like jobbmuligheter og utvikling av bærekraftige jordbruksmetoder som respekterer miljøet og biologisk mangfold.


{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/product-impact-labelling" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.no/product-impact-labelling", "name": "product-impact-labelling" } } ] }