Lukk
RESPEKT FOR MILJØET

RESPEKT FOR MILJØET

Å jobbe med skjønnhet innebærer også å ta vare på den vakre planeten vår. I 1995 etablerte L’Oréal et økotoksikologisk laboratorium som brukes for å måle og modellere de potensielle effektene av våre produkter på økosystemet (vann, jord, luft) og på biodiversitet (biologisk mangfold). I 1999 implementerte L’Oréal  prinsipper for grønn kjemi ved fremstilling av ingredienser. 

Siden 2006 har utvalget av råvarer vært under kontinuerlig overvåking av miljømessige indikatorer. Innovasjonsprosesser er i overensstemmelse med retningslinjene for økodesign som minsker produktenes påvirkning på miljøet gjennom hele produktets livssyklus.  Disse retningslinjene deler vi med våre leverandører og partnere.

Som en del av L'Oréals arbeid med å forbedre vårt  bærekraftighetsprogram, Sharing Beauty With All, som ble lansert i 2013, satte man seg en rekke konkrete forpliktelser frem mot 2020. De retter seg mot all innvirkning og tar med hele verdikjeden - fra produktdesign til distribusjon også innebefattet produksjonsprosess og innkjøp av råvarer. 

Disse forpliktelsene er delt opp i fire søyler: Bærekraftig innovasjon, bærekraftig produksjon, bærekraftig livsstil samt å dele vekst med medarbeidere, leverandører og samfunn som L'Oréal samhandler med. Hvert år måler L'Oréal oppnådd fremskritt kvantitativt og gjør resultatene tilgjengelige for alle. Ved å opprettholde sin forpliktelse til vedvarende forbedring er L’Oréal kontinuerlig i dialog med sine interessenter og kan dermed videreformidle det arbeidet som gjøres for å forbedre miljøprofilen og i felleskap utarbeide flere nye initiativ. 

Dette bærekraftprogrammet i kombinasjon med en sterk etisk forpliktelse, en politikk om å styrke mangfold og inkludere filantropiske aktiviteter (som gjennomføres ved hjelp av Foundation L'Oréal og de enkelte varemerkene), gir L’Oréal mulighet til å bidra til 14 av 17 globale mål for bærekraftig utvikling som ble definert av FN i 2015.  

2018: FEM NØKKELTALL
 

• -77% 
L'Oréal har redusert CO2-utslipp ved sine fabrikker og distribusjonssentre med 77% i absolutte tall sammenlignet med 2005 og har samtidig økt produksjonsmengden med 38% i samme periode.

• 79%
79% av produktene som ble lansert i 2018 har en forbedret sosial eller miljømessig profil. Når et produkt fremstilles eller forbedres vurderes også produktets bidrag til bærekraft i tillegg til produktets yteevne og lønnsomhet.

• 63,584
Antall mennesker fra underpriviligerte samfunn som har fått mulighet til arbeid gjennom et av L'Oréals programmer. Våre mål for 2020: Å nå 100 000 mennesker.

• 88%
Andelen av selskapets varemerker som har gjennomført en vurdering av deres miljømessige og sosiale påvirkning.

• 3
I 2018 fikk L'Oréal for tredje år på rad en trippel ""A"" i CDP-rangeringen som er den høyeste mulige score for klimabeskyttelse, bærekraftig håndtering av vann og forebygging av avskoging. L’Oreal-gruppen er det eneste selskapet som har fått en trippel ""A""-score tre år på rad."

RAPPORTERING: POSITIVE FORANDRINGER BASERT PÅ ET STERKT ETISK KOMPASS

Hvert år kommuniserer L’Oréal på en transparent måte og publiserer data om sin strategi for sosialt ansvar og miljøansvar, utfordringer og resultater i tre rapporter: Registration Document, L’Oréal Annual Report til United Nations Global Compact (UN Global Compact) samt Sharing Beauty With All Progress Report. 

I 2018 har L'Oréal CR-arbeid og rapportering gjennom sterke, pålitelige indikatorer (verifisert av autoriserte revisorer) gjort det mulig for konsernet å bli anerkjent av mektige globale organisasjoner innenfor dette området.

• I 2018 fikk L'Oréal for tredje år på rad en trippel ""A-score"" i CDP-rangeringen som er den høyeste score for klimabeskyttelse, bærekraftig håndtering av vann og forebygging av avskoging. L'Oréal er det eneste selskapet i verden som har blitt anerkjent for å ha oppnådd beste resultat tre år på rad. CDP er en uavhengig, internasjonal organisasjon som evaluerer ulike selskapers miljømessige resultater. 

• I september 2018 blev L'Oréal oppført på begge indeksene i Ethibel Sustainability Index: Excellence Europe og Excellence Global.

• Ethisphere Institute, global leder innenfor definisjon og styrking av standarder for etisk forretningspraksis, rangerte L'Oréal for niende gang som en av verdens mest etiske virksomheter.

• L'Oréal støtter FN's Global Compact, og sluttet seg i 2015 til deres LEAD-program, som samler virksomheter som forplikter seg mest i forhold til bærekraft.

• For syvende år på rad ga evalueringsinstituttet ISS-Oekom L'Oréal statusen Prime som er en anerkjennelse til de best presterende virksomhetene.

• I desember 2018 ble L’Oréal nok en gang inkludert i flere av Euronext Vigeo Eiris-indekser. Konsernet rangeres som nr. 1 innenfor alle sektorer. L’Oréal-konsernet rangeres som nr. 1 innenfor alle sektorer.

• Covalence ESG Ratings etiske indeksen rangerte L'Oréal som nr. 1 i verden. Denne rangeringen består av verdens 581 største børsnoterte selskaper og kriterier som miljø, sosialt ansvar, ledelse og menneskerettigheter tas med i vurderingen.

Alle artikler

#message

Flere detaljer