Lukk
VÅRE FORBRUKERES SIKKERHET ER VÅR ABSOLUTT HØYESTE PRIORITET

VÅRE FORBRUKERES SIKKERHET ER VÅR ABSOLUTT HØYESTE PRIORITET

Din sikkerhet og tillit til våre produkter er det som driver oss. Sikkerhetsvurderinger er kjernen i alt vi foretar oss. Det er en forutsetning ved valg av ingredienser og i utviklingen av alle våre produkter.

I L’Oréal lever vi alltid opp til den strenge europeiske lovgivningen for kosmetikk uansett hvor i verden vi markedsfører våre produkter. Lovgivningen oppdateres jevnlig for å ta hensyn til vitenskapelige fremskritt. Beslutningene tas av myndighetene i medlemsstatene på bakgrunn av forslag fra Europa-kommisjonen. Myndighetene forholder seg til den vurderingen som uavhengige europeiske eksperter i European Scientific Committee for Consumer Safety (SCCS) gir.

Vår kommunikasjon om våre produkter, uansett om de er laget på vegne av L’Oréal, direkte eller av tredjepart, overholder alltid lokale lover og selvreguleringskodekser for god praksis samt virksomhetens etiske prinsipper. 

SLIK EVALUERER VI SIKKERHETEN I FORHOLD TIL VÅRE PRODUKTER

Vi forplikter oss til å levere sikre kosmetikkprodukter av høy kvalitet til alle våre forbrukere, leger/hudleger og de som arbeider med produktene (frisører, kosmetologer).

Vi sørger for at våre produkter er helt sikre gjennom en dybdegående evalueringsprosess i 4 trinn. Den starter på første trinn av produktutviklingen og fortsetter selv etter at produktet er kommet på markedet.

• Dybdegående kunnskap om råmateriale som benyttes i våre kosmetiske produkter.
Sikkerhetsevalueringen av et produkt starter alltid med omfattende kjennskap til de råmaterialene vi bruker. Det er mulig for oss å få en dyp forståelse av bl.a. kvalitet, opprinnelse eller hvorvidt de er allergifremkallende takket være best tilgjengelig vitenskapelig data samt grundige tester som utføres av våre egne eksperter

• Vurdering av råmateriale i våre produkter
Dette trinnet er helt nødvendig i produktenes sikkerhetsevaluering. Her evalueres de potensielt problematiske egenskapene i hvert råmateriale ved hjelp av et sett nøkkelparametre hvor hvert enkelt er knyttet til råvarenes eksponering på huden eller håret. Det gir oss mulighet til å sørge for at det er sikkert å bruke det ferdige produktet. 

Disse nøkkelparametrene kan variere mellom ulike produktkategorier.
Eksponeringen er derfor forskjellig avhengig av hvilket produkt det gjelder. Produkter som skylles av (som f.eks. sjampo og dusjsåpe), produkter som blir på kroppen etter bruk (som hudpleieprodukter), produkter som brukes på hele kroppen (som bodylotion) eller de produktene som påføres på et mindre område (som mascara).  

Nøkkelparametrene innebefatter også hyppigheten av bruk og visse forbrukerkarakteristika som fastlegger noen begrensninger (f. eks produkter beregnet til barn eller sensitiv hud).
Deretter fastsettes en optimal konsentrasjon av hver ingrediens i produktene. For å sikre en bred sikkerhetsmargin for forbrukeren er konsentrasjonen i det ferdige produktet alltid minst 100 ganger lavere enn den konsentrasjonen der ingen problematisk effekt er målt.

• Validering av produkttoleranse ved hjelp av en lang rekke tester. 
Når vi har verifisert at hvert råmateriale kan brukes i konsentrasjoner som ikke utgjør noen risiko for forbrukeren begynner vi å evaluere sikkerheten i sluttproduktet under normale eller forutsigbare bruksforhold.  Vi tar samtidig hensyn til mulig feilbruk for å identifisere selv en minste potensiell uønsket effekt for forbrukeren.

I denne prosessen foretas en analysere hvor det nye produktet sammenlignes med data vi allerede har i vår omfattende eksisterende kliniske database.

Produktene gjenomgår også ytterligere in vitro sikkerhetstester og kliniske tester som utføres på friske frivillige personer bestående av spesifikke forbrukergrupper (f.eks personer med sensitiv hud).

Undersøkelsene utføres alltid i spesialiserte tredjepartslaboratorier og uavhengge forskningssentre og gjennomføres innenfor en strikt metodologisk og etisk ramme. Når den siste fasen er gjennomført vil den ansvarlige for sikkerhetsvurderingen gjøre sin endelige vurdering og underskrive produktsikkerhetsrapporten som deretter vil inngå i produktets regulatoriske dokument.

Etter denne grundige prosessen og når produktet er lansert på markedet kommer vi til det fjerde trinnet.

• Kontinuerlig overvåking av våre kosmetiske produkter etter at de er lansert på markedet.
Vi utfører streng overvåking av produktenes sikkerhet etter lansering.

Dette er mulig takket være vårt internasjonale nettverk for kosmetikksikkerhet som samler og analyserer mulige bivirkninger etter bruk av våre produkter som rapporteres av forbrukere eller personale innenfor helsesektoren. 
Det kan f.eks skje, at en person utvikler kontaktallergi overfor en ingrediens som andre forbrukere kan bruke uten problemer.

I tilfelle av uønskede effekter, selv om de er milde eller kun rapporteres av et lite antall forbrukere, kan vi beslutte å justere produktsammensetningen for å sikre at våre forbrukere føler seg trygge når de bruker våre produkter.

I tillegg har vi en kundeservise som kan hjelpe våre forbrukere og gi gode råd og informere om våre produkter. Kontaktopplysningene er angitt på produktene og du kan kontakte oss her: 
Norge [email protected]
Telefon: 815 59 299
Mandag-fredag kl. 10.00 til 15.00

Alle artikler

#message

Flere detaljer