Brukervilkår for nettsted

Velkommen til dette Nettstedet som er dedikert til L’Oréal Paris (heretter kalt «Nettstedet»). Vennligst les nøye gjennom disse brukervilkårene som regulerer bruken av dette Nettstedet (heretter kalt «Brukervilkår») Ved å bruke dette Nettstedet, samtykker du til disse Brukervilkårene uten forbehold.
Nettstedets URL-adresse: www.lorealparis.no

Publisert av: L’Oréal Norge AS, Org. nr. 954 790 088, Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker, Norge på vegne av sitt merke L’Oréal Paris (heretter kalt «Utgiveren» eller «Vi» eller «Oss»).

Nettstedet driftes av: Microsoft AZURE, Microsoft Ireland Operations Limited,  DUBLIN 18, 99000 BLACKTHORN ROAD, på vegne af dets brand L’Oréal Paris

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }

1. Tilgang til nettstedet

For å få tilgang til nettstedet må du være voksen. Hvis du er mindreårig, kreves forhåndsgodkjennelse fra dine foreldre .

Du kan fritt bruke nettstedet uten å måtte logge inn eller opprette en konto. 

Tilgang til nettstedet og/eller deler derav kan kreve bruk av pin-koder. I så fall er det opp til deg å sikre at kodene dine holdes hemmelige.  Du kan naturligvis alltid endre kodene. Antallet av tilgangsforsøk til nettstedet og/eller deler derav kan begrenses for å hindre misbruk av koder. Ta kontakt med oss om du blir oppmerksom på aktuelle eller potensielle misbruk av kodene. Hvis du ikke overholder disse brukervilkårene forbeholder vi oss retten til å lukke tilgangen din.


Eventuelle kostnader for tilgang og internett-bruk forblir på dit ansvar.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }

2. Immaterielle rettigheter

a. Immaterielle rettigheter

Utviklingen av dette Nettstedet involverte betydelige investeringer.  Nettstedet og hver av elementene det består av (dvs. merker, bilder, tekst, videoer, osv.) er beskyttet av immaterielle rettigheter. Ingen bruk, reproduksjon eller fremstilling av Nettstedet (helt eller delvis) på alle medier til andre formål, inkludert, men ikke begrenset til, kommersielle formål, er autorisert. 

Vi kan gjøre innhold som du kan laste ned tilgjengelig på dette Nettstedet (heretter kalt «Nedlastbart innhold»).  Vi tilbyr  deg en gratis ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke Nedlastbart innhold. Retten er dog begrenset til din personlige og private bruk og kun under den juridiske vernetiden for immaterielle rettigheter i henhold til norsk og utenlandsk lovgivning samt internasjonale konvensjoner. All reproduksjon, fremstilling, endring eller distribusjon av Nettstedet er forbudt. Når du benytter Nedlastbart innhold, samtykker du i at bruken gjøres i samsvar med disse Brukervilkårene. 

I tilfeller der Vi gjør et Nettsted tilgjengelig slik at du f.eks. kan redigere et bilde (for virtuell testing av kosmetikkprodukt), bekrefter og samtykker du i at et slikt Nettsted kun er til eget private bruk i samsvar med det tiltenkte formålet.  Du har ikke tillatelse til å bruke Nettstedet på en slik måte at det skader æren, omdømmet eller rettighetene til noen tredjeparter som beskrevet nedenfor.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }

b. Tredjeparts rettigheter

Du skal sikre all nødvendig tillatelse og rettigheter fra alle relevante rettighetshavere i forbindelse med innhold du ønsker å dele på Nettstedet, inkludert alle immaterielle rettigheter og/eller litterære, kunstneriske og/eller industrielle rettigheter og PR-rettigheter (inkludert en persons rett til eget bilde) før du kan bruke slikt innhold.  For eksempel må du sikre rettighetene og innhente autorisasjon til bruk av alt innhold (spesielt bilder) som viser nyere arkitektoniske elementer, reklamedesign eller klesdesign som kan forekomme (akronymer, logoer, osv.).
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }

c. Brukerinnhold

Via dette Nettstedet kan Vi tilgjengeliggjøre plass dedikert til brukerinnhold som tekst, bilder, videoer, meninger, osv. (heretter kalt «Brukerinnhold»). 

Ved å legge ut Brukerinnhold på Nettstedet, gir du Oss automatisk en royalty-fri, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, global rett til å reprodusere, vise, bruke, kopiere, modifisere, tilpasse, redigere, dele, oversette, skape avledede produkter, innlemme i andre produkter og distribuere slikt Brukerinnhold (helt eller delvis).

Denne retten kan bli brukt av hele L’ORÉAL Gruppen, dets samarbeidspartnere, dets produkter og/eller merker for alle interne eller eksterne, bedrifts- eller regnskapsmessige kommunikasjonsformål, markedsføring og for alle PR-relaterte, historiske eller arkivrformål, spesielt i følgende medier:

Innlegg i alle formater, i ubegrenset omfang,
Den skrevne presse, ubegrenset antall publikasjoner,
Utgivelser, ubegrenset antall utgivelser, spesielt utgivelse med henblikk på intern kommunikasjon, inkludert salgsteam og distribusjonsnettverk (grossister, detaljhandlere, agenter, osv.), arrangementer, brosjyrer for kongresser, utstillinger, messer, stander: B2B-kommunikasjon, i fagpressen, i ubegrenset antall utgivelser og/eller omfang,
Elektroniske, IT-, digital-, multimedia-, internett- og intranetutgivelser, via alle nettsteder (uansett nettsted og/eller media, inkludert sosiale nettverk som Facebook, Twitter, YouTube eller Dailymotion), i ubegrenset antall og/eller omfang, 
via alle reklamemedier (inkludert markedsføring ved utsalgssteder og på L’ORÉAL Gruppens merkevareprodukter (heretter kalt «Media»).

Det bemerkes at sosiale nettverk er plattformer som eies av tredjeparter, og derfor skal distribusjonen og bruken av Brukerinnhold via nevnte sosiale nettverk reguleres av tredjepartens brukervilkår. Vi kan ikke holdes ansvarlig for bruk av Vår eller tredjeparters Innhold i samsvar med brukervilkårene på de sosiale nettverkene, inkludert, uten begrensning, med hensyn til omfang og varighet av lisensierte rettigheter samt sletting av Innhold. Du er ansvarlig for å håndtere eventuelle krav fra tredjeparter relatert til bruk av Innholdet i samsvar med brukervilkårene som er definert av de sosiale nettverkene. 

I tillegg bemerkes at det kan bli henvist til alt Innhold fra en søkemotor, og Innholdet kan være tilgjengelig for et publikum utenfor Nettstedet.

Denne rettigheten gir Oss muligheten til å tilpasse og/eller klargjøre Brukerinnholdet, forutsatt at bildet ditt eller ordene dine ikke endres i Brukerinnholdet. 

Dessuten kan bruken av Brukerinnholdet fremstå med anonymisert informasjon som din , land eller din alder og/eller, hvis du uttrykkelig har godkjent dette, informasjon som identifiserer deg, for eksempelfornavnet ditt eller alias.

Alt Brukerinnhold som du publiserer på dette Nettstedet skal velges av deg, og er under ditt eget ansvar. Brukerinnhold må ikke ikke være i strid med gjeldende lovgivning eller moralske/etiske standarder samt prinsippene beskrevet i disse Brukervilkårene. I den forbindelse forbeholder Vi Oss retten til når som helst å fjerne alt Brukerinnhold som muligvis ikke overholder disse Brukervilkårene, inkludert adferdskodeksen. 

Hvis du har tilgang til Brukerinnhold som er laget av en annen bruker, skal du overholde rettighetene til denne brukeren. Du må ikke reprodusere eller spre nevnte Innhold som er delt i andre medier uten forhåndsgodkjenning fra nevnte bruker.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }

3. Adferdskodeks

Vi har respekt og toleranse for andre mennesker.

Når du bruker dette Nettstedet samtykker du i å ikke:

Ytre rasistiske, voldelige, fremmedhatlige, ondsinnede, uhøflige, obskøne eller ulovlige kommentarer,

Spre innhold som kan være skadelig, ærekrenkende, uautorisert, ondsinnet eller krenkende for andres personvern eller PR-rettigheter, oppfordre til vold, rase- eller etnisk hat eller gjøre noe som kvalifiseres som grov uanstendighet eller oppfordring til å begå kriminelle handlinger eller forseelser,

Bruke Nettstedet for politiske, propagandistiske eller forkynnende formål,

Dele innhold som markedsførerfor eller fremmer produkter og/eller tjenester som konkurrerer med det eller de merker som vises på Nettstedet.

Bruke Nettstedet til noe annet enn tiltenkt formål, inkludert bruk av Nettstedet som et sjekkested,

Dele informasjon som direkte eller indirekte muliggjør identifisering av en person uten forutgående og uttrykkelig samtykke, slik som etternavn, postadresse, e-postadresse eller telefonnummer,

Dele informasjon eller innhold som kan være støtene eller skremmende for mindreårige,

True eller sjikanere andre,

Gjennomføre ulovlige aktiviteter, inkludert å krenke andres rettigheter i og til programvare, varemerker, fotografier, bilder, tekst, videoer, osv.,

Dele innhold (inkludert bilder og videoer) som viser mindreårige.

Hvis du blir oppmerksom på Brukerinnhold som kan relateres til forbrytelser mot menneskeheten, oppfordrer til rasehat og/eller vold, eller relateres til barnepornografi, skal du umiddelbart varsle Oss og angi datoen du oppdaget innholdet, din identitet, nettadressen, en beskrivelse av innholdet og oppgir brukerens bruker-ID.

Vennligst send Oss en meddelse hvis du blir oppmerksom på Brukerinnhold som er i strid med prinsippene ovenfor, dine eller tredjeparts rettigheter (f.eks.krenkelser, fornærmelser eller brudd på personvernet).

Meddelelsen skal inneholde følgende:

Meddelelsens dato,
Hvis avsenderen er en individuell: etternavn, for- og mellomnavn, yrke, adresse, nasjonalitet, fødselsdato og -sted, 
Mottakers navn og adresse eller, hvis det er en juridisk enhet: firmanavn og forretningsadresse),
En beskrivelse av og spesifik plassering av det omstridte innhold (f.eks. nettstedslenke til det  omstridte innholdet), 
Årsaken til hvorfor slikt innhold burde fjernes, inkludert, hvis mulig, en indikasjon av de lovbestemmelser og betingelser (grunnlaget) som skal anvendes,
En kopi av all korrespondanse som sendt til forfatteren eller utgiveren av det omstridte innholdet eller aktivitetene der det bes om å få dem avbrutt, fjernet eller endret, eller en begrunnelse av hvorfor du ikke kunne få kontakt med forfatteren eller utgiveren.

Vi forbeholder Oss retten til ikke å behandle ufullstendige meddelelser. 

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }

4. Informasjon på nettstedet

Vi minner deg om at unøyaktigheter og utelatelser kan forekomme i tilgjengelig informasjon på Nettstedet, spesielt på grunn av tredjeparter. Vi forplikter Oss til å fjerne slike unøyaktigheter eller supplere slik informasjon på Nettstedet så raskt som mulig.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }

a. Generelle bestemmelser

Vi minner deg om at unøyaktigheter og utelatelser kan forekomme i tilgjengelig informasjon på Nettstedet, spesielt på grunn av tredjeparter. Vi forplikter Oss til å fjerne slike unøyaktigheter eller supplere slik informasjon på Nettstedet så raskt som mulig.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }

b. Informasjon om produkter og tjenester

Produktene og tjenestene som presenteres for deg på dette Nettstedet tilbys ikke for salg, men er en generell presentasjon av utvalget av produkter og tjenester som Vi forhandler i landet der dette Nettstedet er tilgjengelig. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }

c. Rådgivning og diagnoseverktøy

Rådgivningen på dette Nettstedet og/eller eventuelle verktøy som er gjort tilgjengelig for å definere skjønnhetsprofilen din, er kun simulation utformet for å gi ekspertrådgivning om kosmetikk. 

Rådgivningen er kun veiledende, og skal ikke under noen omstendigheter erstatte en medisinsk diagnose eller klinisk konsultasjon eller erstattes med medisinsk behandling.  

Vi kan derfor ikke garantere full tilfredshet med rådene som du får ved bruk av slike verktøy, og Vi påtar Oss intet ansvar for din bruk av rådene. 

For mer informasjon eller i tvilstilfeller, anbefaler Vi at du tar kontakt med din lege.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }

d. Hypertekstlenker

Hypertekstlenkene på dette Nettstedet kan føre deg til nettsteder utgitt av tredjeparter hvis innhold Vi ikke kan kontrollere. I den utstrekning at disse hypertekstlenkene er inkludert på dette Nettstedet med det ene formål å forenkle din erfaring med å surfe på internettet, er det ditt eget valg og ansvar å få tilgang til og bruke tredjeparts nettsteder.  

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }

5. Personal Data[Translation][Translation][Translation]

Vi kan innhente dine personopplysninger, spesielt når du: (i) abonnerer på en tjeneste; (ii) laster ned Nedlastbart innhold; (iii) logger inn; (iv) registrerer deg for spill/konkurranse; (v) sender Oss en e-post; eller (v) svarer på en undersøkelse. 

Hvis vi samler personopplysninger via Nettstedet / Appen, finner du informasjon om hvordan personopplysningene behandles i Privacy Notice – Informasjon om Personopplysninger her.

For mer informasjon om behandling av dine personopplysninger, henviser Vi til Vår Personvernerklæring her. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }

6. Cookies[Translation][Translation][Translation]

Informasjonskapsler er små filer som lagres på din enhet når du bruker Nettstedet (f.eks. sider du har besøkt, dato og tid for tilgang, osv.), og som kan leses når du returnerer til det samme Nettstedet (heretter kalt «Informasjonskapsler»).

For mer informasjon om bruk av Informasjonskapsler, henviser vi til Vår Informasjonskapselsoversikt her.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }

7. Endring av nettsted og brukervilkår

Vi kan endre innholdet og informasjonen på Nettstedet, samt Brukervilkårene når som helst. Slike endringer vil typisk finne sted for å overholde gjeldende lover og/eller for å forbedre Nettstedet. 

Du blir varslet om alle endringer via Nettstedet før de trer i kraft.  Med mindre endringene krever din uttrykkelige godkjenning, skal fortsatt bruk av Nettstedet anses som at du godtar de nye Brukervilkårene.   

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }

8. Anerkjennelser

The Website was developed for the Publisher by [COMPANY NAME], a [CORPORATE FORM] company with capital of EUR [AMOUNT], having its registered offices at [ADDRESS], registered with the [CITY] Registry of Trade and Companies under number [NUMBER], email address: [EMAIL ADDRESS], telephone number: [TELEPHONE NUMBER].[Translation][Translation][Translation]
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }

9. Ansvarsfraskrivelse

Vi gjør Vårt ytterste for å opprettholde tilgangen til Nettstedet og Nedlastbart innhold til enhver tid. Vi kan imidlertid ikke garantere konstant tilgjengelighet til Nettstedet. Vi kan være nødsaget til å midlertidig suspendere tilgang til hele eller deler av Nettstedet, spesielt for teknisk vedlikehold.

De bemerkes at Internett og IT- eller telekommunikasjonsnettverk ikke er feilfrie, og at det kan oppstå avbrudd og feil.  I denne forbindelsen kan vi  ikke gi noen garanti og kan heller ikke holdes ansvarlige for eventuelle tap som kan oppstå i forbindelse med bruk av Internett og IT- eller telekommunikasjonsnettverk, inkludert, men ikke begrenset til:

- Dårlig overføring og/eller mottak av data og/eller informasjon via Internett,
- Alle eksterne inntrengninger eller datavirus,
- Eventuelle feil på mottakerutstyr eller kommunikasjonsnettverk, og
- Eventuelle feil på Internett som kan forhindre riktig drift av Nettstedet.

Endelig er Vårt ansvar begrenset til direkte tap, ekskludert alle andre eventuelle skader eller tap, inkludert eventuelle indirekte tap knyttet til fortapt fortjeneste, inntekt eller goodwill, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.
 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }

10. Lovvalg og jurisdiktion

Disse Brukervilkårene er underlagt norsk lovgivning.

For eventuelle problemer eller spørsmål, ta kontakt med Vår Kundeservice: 

L´Oréal Norge AS
Postboks 404
1377 Lysaker
Telefon: +47 815 59 29 (åpningstider: mandag-fredag: 10-15)
kontakt@loreal.com
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.no/vilk%C3%A5r-for-bruk" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.no/terms-of-use", "name": "Brukervilkaar for nettsted" } } ] }