• HVA GJELDER DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN FOR?

  • Denne personvernerklæringen gjelder for alle nettsteder, apper, nettbaserte spill/konkurranser og alle andre nettbaserte initiativer som eies av et selskap i L'Oréal-konsernet, og som involverer behandling av personopplysninger («mediene»). Personvernerklæringen gjelder følgelig ikke for tredjepartsnettsteder, herunder tredjepartsnettsteder som nevnes eller henvises til i mediene våre via en link. Merk at dersom lovgivningen i ditt land krever det, kan denne personvernerklæringen være supplert med lokale bestemmelser som vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med gjennom mediene våre.