Lukk
cover-category-pic

DIN HUDPLEIE ER EN DEL AV NOE STØRRE

VÅRE FORPLIKTELSER

Toleranse for hudpleieprodukter evalueres under dermatologisk kontroll på alle hudtyper.
 
 Effekten dokumenteres av uavhengige institutt gjennom kosmeto-kliniske studier, instrumentelle tester eller forbrukeres selvevaluering.
 
 L’Oréal forplikter seg til å utvikle, og kun benytte, alternative testmetoder for en verden uten dyreforsøk.
 
 Som et ledd i L’Oérals bærekraftighetsarbeide skal vi til år 2020 ha minsket vårt CO2-utslipp i forhold til 2005 samt at 100% av våre produkter skal ha en forbedret miljømessig eller sosial profil.

VÅRE FORPLIKTELSER

VI FORPLIKTER OSS FOR DIN SIKKERHET

Våre kunder stoler på at vi kun tilbyr produkter hvis sikkerhet er grundig evaluert og kvalitetskontrollert. Den tilliten våre forbrukere til enhver tid har til våre produkter er basert på garantien for at våre produkter er sikre og av høyeste kvalitet. Denne tilliten er viktigst for oss, og alle våre produkter og ingredienser har gjennomgått en nøye sikkerhetsevurdering før de slippes ut på markedet.
 
Vårt engasjement for sikkerheten stopper ikke der. L’Oréalgruppen har tatt i bruk den mest avanserte teknikken og utviklet en teknologiplattform for prediktiv evaluering av sikkerheten og effektiviteten til våre produkter. Utover dette har vi en global overvåking av vitenskapelige resultater samt hører på våre forbrukeres oppfatning av risiko og har dette i tankene når vi tar beslutningen om å minske eller slutte å bruke visse ingredienser.

Les mer
VI FORPLIKTER OSS FOR DIN SIKKERHET

VI FORPLIKTER OSS I FORHOLD TIL DOKUMENTERT EFFEKT

På 1970-tallet opprettet L’Oréal en avdeling som spesialiserer seg på å evaluere produktenes effektivitet. Siden den gang har avdelingen vært i sentrum for å evaluere produktenes effekt på alle hudtyper med hovedfokus på å hjelpe våre eksperter til å utvikle nye produkter. 
 
I mer enn 30 år har våre forskere hver dag arbeidet for å utvikle hudpleieprodukter med bedre effekt ved å integrere formuleringsteknologi og aktive ingredienser med dokumentert effekt gjennom kosmeto-kliniske tester som utføres av uavhengige institutt.

Les mer
VI FORPLIKTER OSS I FORHOLD TIL DOKUMENTERT EFFEKT

VI FORPLIKTER OSS I FORHOLD TIL DYREVELFERD

L’Oréal bruker ikke dyreforsøk for å teste verken produkter eller ingredienser og vi lar heller ikke noen andre utføre tester på dyr for oss. Våre forbrukeres helse og sikkerhet er vår høyeste prioritet, på samme måte som dyrenes rettigheter og dyrevelferd for å kunne tilby sikre, effektive og innovative produkter til våre forbrukere over hele verden. 
 
I mer enn 30 år har L’Oréal-konsernet investert i utvikling av alternative testmetoder. Helt siden 1979 har L’Oréals forskere vært pionerer i arbeidet med å utvikle og skape hudmodeller med kunstig hud (”Episkin”) som et alternativ til dyreforsøk og dermed kunnet utføre nødvendige sikkerhetstester av våre produkter og ingredienser på kunstig hud.

VI FORPLIKTER OSS I FORHOLD TIL DYREVELFERD

VI FORPLIKTER OSS TIL BÆREKRAFT

Bærekraftig innovasjon 
 Før 2020 skal 100% av våre produkter ha forbedret sin miljømessige eller sosiale profil. For L’Oréal innebærer bærekraftig innovasjon blant annet at vi skal minske produktenes miljømessige påvirkning, beskytte biologisk mangfold ved å øke bruken av bærekraftige råmaterialer, bekjempe avskoging og forbedre den miljømessige profilen for pakningsemballasjen vår. 
 
Bærekraftig produksjon 

 Før 2020 skal L’Oréal ha minsket CO2-utslipp fra sine fabrikker og distribusjonssentre i forhold til 2005. Våre hovedmål er å minske CO2 utslippet med 60% fra våre fabrikker og distribusjonssentre, redusere vannforbruket & minske avfallsmengden per ferdig produkt med 60% samt minimere CO2 utslippet fra våre transporter. 
 
Bærekraftig livsstil
L´Oréal arbeider for å gjøre det mulig for forbrukerne å ta bærekraftige beslutninger og gruppen driver en rekke ulike initiativ for å etterleve dette: informasjonstransparens om våre produkters miljømessige og sosiale profil, evaluering av hvert enkelt varemerkes miljø- og samfunnspåvirkning, øke kunnskapen hos kunder om bærekraftige livsstilsvalg samt å oppmuntre til en bærekraftig utvikling. 
 
Bærekraftig utvikling

L’Oréal prioriterer å dele sin vekst med interne og eksterne interesser ved å: skape arbeidsmuligheter gjennom ulike program, inkludere hele leverandørkjeden i sine bærekraftighetsforpliktelser samt å sørge for at de ansatte har best mulige sosiale forhold.

Les mer
VI FORPLIKTER OSS TIL BÆREKRAFT

#message

Flere detaljer