Lukk
cover-category-pic

GET READY TO BATTLE

WITH L'ORÈAL PARIS

KONKURRANSE-
VILKÅR

SLIK DELTAR DU

Disse Konkurransevilkår vedrører Battle-konkurransen og administreres av L’Oréal Norge AS (CPD avdelingen) (heretter kalt “L’Oreal”).

For å delta i konkurransen må du bo i Norge. Deltakere under 18 må ha verges tillatelse til å delta i konkurransen og til å motta en premie. Ved å delta i denne konkurransen godtas de gjeldende Konkurransevilkår. 

Ansatte i L’Oréal (inklusive dets markedsførings- eller reklamebyråer, tilknyttede eller forbundne selskaper) og medlemmer av sådanne, ansattes nærmeste familie eller husholdning kan ikke delta i konkurransen.  

Du deltar i konkurransen ved å:

1. Følge @Battlefilmen på Instagram, og
2. Skrive teksten «Jeg vil se Battle!» under konkurransebildet på @Battlefilmen 

Datoene for deltakelse: fra 27. august kl. 10:00 til 14. oktober 2018 kl. 23:59.

Ved å delta i konkurransen forplikter deltakerne seg til å overholde konkurransevilkårene og L’Oréals beslutninger, som er endelige i alle spørsmål vedrørende konkurransen. 

L’Oréal forbeholder seg retten til etter eget skjønn å utelukke enhver person fra konkurransen hvis det konstateres eller menes, at personen manipulerer med påmeldingsprosessen, avviklingen av konkurransen, handler i strid med konkurransevilkårene eller opptrer urimelig, forstyrrende eller med hensikt å true eller sjikanere en annen person.

L’Oréal forbeholder seg retten til å endre konkurransevilkårene til enhver tid før, under eller etter konkurranseperioden.


VINNEREN

Representanter fra CPDs marketingteam vil trekke en tilfeldig vinner blant alle deltakere under konkurransebildet. For å kunne motta prisen må vinneren oppfylle begge deltakelsesvilkår.

Vinneren vil bli underrettet direkte via Instagram. Dessuten vil vinneren bli annonsert på https://www.lorealparis.no/battle med for- og etternavn senest den 21. oktober 2018. 

Hvis vinneren er under 18 år gammel, vil verge bli kontaktet. Hvis vinneren ikke svarer innen 3 dager etter at L’Oréal har tatt kontakt på en av de ovennevnte måter kan L’Oréal utnevne en ny vinner.

Den første vinneren vil i så fall ikke motta noen premie og fjernes fra konkurransen.


PREMIEN

Premien består av 2 -to- kinobilletter til filmen Battle. Reise til og fra kino dekkes ikke av L’Oréal. Den samlede omtrentlige verdi av premien er NOK 290. 

Premien skal godkjennes som den er. L’Oréal forbeholder seg retten til å bytte premien til en annen premie av samme eller høyere verdi hvis en beskrevet premie ikke kan gis av en eller annen grunn.

Premien kan ikke byttes til kontanter eller annet, hverken helt eller delvis.

Vinneren er selv ansvarlig for eventuelle ytterligere omkostninger forbundet med premiens realisasjon, samt eventuell skatt som påløper. L’Oréal forbeholder seg retten til å be om identifikasjon før premien sendes. 


PERSONOPPLYSNINGER

De personopplysninger du sender inn sammen med bidraget ditt vil bli behandlet for å administrere konkurransen. L’Oréal er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du oppgir i forbindelse med konkurransen. 

Det rettslige grunnlaget for slik behandling er oppfyllelse av avtale inngått med L’Oréal gjennom konkurransebidraget ditt. L’Oréals CPD marketingteamet vil ha tilgang til personopplysningene dine. 

Du vil ikke kunne delta i konkurransen dersom de nødvendige personopplysningene ikke er oppgitt.  Personopplysningene dine vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å administrere konkurransen.

Når personopplysningene ikke behøves lenger for dette formålet eller for å overholde gjeldende lovkrav vil vi slette opplysningene fra våre systemer. Vi vil ikke bruke informasjonen din til
reklame/markedsføringskommunikasjon, med mindre du gir L’Oréal uttrykkelig samtykke til det.

Personopplysninger som vinnerens navn vil bli publisert på internettet og / eller sosiale medier når vinneren blir annonsert. Du har rett til å be om innsyn i og korrigering av dine personopplysninger.

Du utøver disse rettighetene ved å kontakte oss på [email protected] eller [email protected]. Du har også rett til å klage over behandlingen av personopplysningene dine til Datatilsynet ( https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/). For ytterligere informasjon se vår Personvernerklæring https://www.lorealparis.no/privacy
 

OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER

Ved å delta i konkurransen overdrar du opphavsretten og andre immaterielle rettigheter som finnes i det innsendte bidraget til L’Oréal. L’Oréal har rett til, uten ytterligere kompensasjon eller varsel, å publisere hele eller deler av bidraget og navnet på vinneren på L’Oréals nettsteder eller på sosiale medier.

L’Oréal har rett til å bruke det innsendte bidraget til markedsførings-, reklame- eller informasjonsformål i forbindelse med denne konkurransen, i hvilket som helst medium eller format.


ANSVAR

Ved å delta i konkurransen holder du L’Oréal, dets tilknyttede eller forbundne virksomheter inklusive styremedlemmer og ansatte skadesløse fra ethvert ansvar vedrørende interessekonflikter eller skader, tap eller beskadigelse av enhver art oppstått fra eller i forbindelse med denne konkurransen eller vunnet premie.

L’Oréal ansvar overfor deltakerne kan aldri overstige verdien av premien som beskrives i Konkurransevilkårene.  

L’Oréal er ikke ansvarlig for forsvunne bidrag, bidrag som feilsendes eller blir forsinket, eller for tekniske problemer som kan påvirke konkurransen. 

Innsendte bidrag gis til L’Oréal, ikke til Instagram. Instagram er ikke arrangør av konkurransen og er derfor heller ikke ansvarlig for krav av noen art i forbindelse med konkurransen.

 

#message

Flere detaljer