L’Oreal har som ambisjon å utøve god samfunnsånd. Vi skal bidra til å gjøre verden til et vakrere sted. Vi verdsetter ærlighet og klarhet, og vi er opptatt av å bygge sterke og varige relasjoner med kundene våre, basert på tillit og gjensidig nytte. I tråd med denne filosofien legger vi stor vekt på å beskytte personopplysningene dine, og gjennom denne personvernerklæringen ønsker vi å informere deg om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger. 

Med mindre personvernlovgivningen i landet ditt krever uttrykkelig samtykke, samtykker du, ved å bruke dette mediet (som definert under), til at (i) personopplysningene dine kan samles inn og brukes som beskrevet i denne personvernerklæringen, og at (ii) personopplysningene dine kan overføres til andre land (herunder land utenfor Den europeiske union).


 • HVA GJELDER DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN FOR?

 • Denne personvernerklæringen gjelder for alle nettsteder, apper, nettbaserte spill/konkurranser og alle andre nettbaserte initiativer som eies av et selskap i L'Oréal-konsernet, og som involverer behandling av personopplysninger («mediene»). Personvernerklæringen gjelder følgelig ikke for tredjepartsnettsteder, herunder tredjepartsnettsteder som nevnes eller henvises til i mediene våre via en link. Merk at dersom lovgivningen i ditt land krever det, kan denne personvernerklæringen være supplert med lokale bestemmelser som vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med gjennom mediene våre.        

 • HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN FRA DEG?

 • Når du bruker mediene våre, kan vi med forutgående samtykke fra deg samle inn og behandle alle eller noen av de følgende opplysningene:  

  • Data du oppgir når du (i) fyller ut skjemaer, (ii) laster opp innhold på Internett, (iii) abonnerer på nettbaserte tjenester (f.eks. apper og sosiale nettverk) eller (iv) sender henvendelser til oss: 
  • for- og etternavn, 
  • e-postadresse, 
  • kjønn, 
  • telefonnummer, 
  • postadresse, 
  • alder/fødselsdato, 
  • dine synspunkter på produktene våre,
  •  eventuelle spesielle forespørsler du måtte komme med når du kontakter oss (hovedsakelig for arkivformål),
  • bilder eller videoer av deg som du ønsker å dele.
  • Vi kan be deg om å delta i spørreundersøkelser vi gjennomfører for forsknings- eller statistikkformål.  

   

 • HVORDAN BRUKER VI OPPLYSNINGENE DINE?

 • Vi bruker opplysningene dine hovedsakelig for å opprettholde kontakten med deg og levere deg tjenester du har etterspurt, og særlig for å kunne svare på forespørsler du måtte komme med, eller sende deg nyheter og informasjon om produktene, merkene, initiativene og/eller mediene våre som vi tror kan være av interesse for deg. 

  Vi bruker også opplysningene dine til å forbedre den digitale opplevelsen din når du bruker mediene våre: forstå hva i mediene og deres innhold som interesser deg, administrere kontoen din, validere deltakelsen din i initiativene våre, behandle betalingene dine, sikre at mediene våre blir presentert på mest mulig effektiv måte for deg og datamaskinen din, og beskytte deg mot potensielle svindeltransaksjoner.  

 • SAMLER VI INN IP-ADRESSEN DIN, OG BRUKER VI INFORMASJONS-KAPSLER?

 • Vi kan samle inn IP-adressen og informasjon om nettlesertypen din med henblikk på systemadministrasjon og/eller for statistiske formål, og uten å identifisere noen andre individuelle opplysninger.

  I enkelte tilfeller kan vi også bruke informasjonskapsler, som er små filer med bokstaver og tall som lastes ned til enheten din når du bruker mediene våre. Vi bruker hovedsakelig informasjonskapsler for å kunne gjenkjenne deg neste gang du besøker mediene våre, og for å vise deg innhold som kan samsvare med interessene dine.   

  Nettlesere er vanligvis satt til å godta informasjonskapsler som standard, men du kan enkelt endre dette ved å endre innstillingene i nettleseren din. Hvis du deaktiverer bruk av informasjonskapsler, kan det imidlertid hende at du ikke vil kunne bruke deler av mediene våre. 

  Du kan lese mer om informasjonskapsler her

 • HVORDAN KAN DU FÅ INNSYN I PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

 • Du kan alltid kontakte oss per brev, e-post eller telefon (se kontaktopplysningene som er oppgitt i bruksvilkårene for mediene du bruker) hvis du har noen spørsmål angående disse retningslinjene for personvern eller behandlingen vår av personopplysninger.

  Hvis du oppdager noen feil i opplysningene eller mener at de er ufullstendige eller unøyaktige, kan du også be oss om å korrigere eller komplettere dem.  

  Du kan også reservere deg mot at opplysningene dine blir brukt for markedsføringsformål eller videreformidlet til tredjeparter for dette formålet. 

  Endelig kan du anmode oss om å slette opplysninger vi har om deg. Det kan imidlertid hende at vi må beholde noen av opplysningene dine for arkivformål (særlig der dette er påkrevd i henhold til lovgivningen). 

 • VIDEREFORMIDLER VI OPPLYSNINGENE DINE?

 • Annet enn som beskrevet i denne personvernerklæringen kan vi, uten forutgående samtykke fra deg, videreformidle opplysningene dine til personell i L'Oréal-konsernet eller til våre tjenesteleverandører (for eksempel byråer som administrerer visse nettbaserte initiativer på våre vegne) og/eller partnere med henblikk på de ovennevnte formålene, og bare når dette er helt nødvendig for at disse skal kunne utføre oppgavene vi har gitt dem. De ovennevnte personene kan kontakte deg direkte ved bruk av kontaktopplysningene du har gitt oss.

   Vi understreker at tjenesteleverandørene våre skal bruke opplysningene dine utelukkende for det formål å utføre tjenestene vi har bedt dem om å utføre. Vi krever dessuten av disse forretningspartnerne at de alltid opptrer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, og at de er ekstra påpasselige med å behandle opplysningene dine fortrolig. 

 • HVOR LAGRER VI OPPLYSNINGENE DINE?

 • Opplysningene dine lagres enten i databasene våre eller i databasene til tjenesteleverandørene våre. 

  I noen tilfeller, og hovedsakelig av tekniske årsaker, kan disse databasene være lagret på servere som befinner seg utenfor landet der opplysningene dine opprinnelig ble gitt (herunder i land utenfor Den europeiske union). 

 • OVERFØRER VI OPPLYSNINGENE DINE TIL LAND UTENFOR EØS-OMRÅDET?

 • På grunn av L’Oréal-konsernets internasjonale dimensjon og for å optimalisere kvaliteten på tjenestene kan kommunikasjonen av de ovennevnte opplysningene omfatte overføring av personopplysninger til andre land enn bostedslandet ditt og/eller til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet der lovgivningen om vern av personopplysninger kan være forskjellig fra regelverket som gjelder i EU.

  I slike tilfeller er strenge og relevante fysiske, organisatoriske, prosedyremessige, tekniske og personalrelaterte tiltak iverksatt for å sikre at personopplysningene beskyttes og behandles fortrolig.

 • BLIR OPPLYSNINGENE MINE OPPBEVART PÅ EN SIKKER MÅTE?

 • Vi bestreber oss alltid på å oppbevare opplysningene dine på sikrest mulig måte og bare i det tidsrommet som er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. I så henseende iverksetter vi relevante sikkerhetsmessige, teknologiske og organisatoriske tiltak for i størst mulig grad å forhindre uønskede endringer i, tap av eller uautorisert tilgang til opplysningene dine. 

  I e-handelsmediene våre håndterer vi betalingsinformasjonen din ved bruk av metoder som er i tråd med bransjestandarden (f.eks. PCI DSS).  

  Merk at denne personvernerklæringen kan bli endret fra tid til annen. Hvis dette skjer, vil endringene bli lagt ut på denne siden. 

 • Lokal Informasjon NORGE

 • L’Oréal Norge AS, org. nr. 954 790 088, Lysaker Torg 35, postboks 404, 1327 Lysaker, (heretter L’Oréal) forbeholder seg til enhver tid retten til å supplere, endre eller slette de nedenstående vilkårene (heretter kalt «vilkårene») når som helst og uten forutgående varsel. Dersom vilkårene blir endret, skal L’Oréal legge ut en oppdatert versjon på siden.